AWARDS / UTMERKELSER

 

   

   ÆRESBEVIS DIPLOM for 30 års dommerverv, og min betydning for hundesaken.

   Utdelt på jubileums middagen for dommerne den 17. november 2018 i sammenheng     med Dogs4all.

   Her sammen med dommer kollea Bjørg Foss og utdeler er Børge Espeland fra dommerforeningen.

 

 

 For 30 års dommerverv og betydning for hundesaken.

 

 Medaljer fra Tysk Schäferhundklubb SV (under)

 

 

                Für 50 Jahrige treue im SV.       01.01.2015

 

 

                 Liv Æresmedlem i Norsk Schäferhund Klub mars 2004.

 

 

 

 

 

 

 Kennel INGODD mottatt MIMI PRISEN til oppdretter med omsorg for klubb og felleskap 2004.

 

 

  

                KENNEL INGODDS mottok i 2001 som 1. schäferhund oppdretter i Norge, Norsk Kennel Klubs oppdretterpris.

 

Fra Vinnergallaen da NKKs oppdretterpris ble utdelt.  Liv Evjen nr. 4 fra høyre i godt selskap.

 

 

Avd. Nordenfjeldske hedret sine aktuelle tillitsvalgte for sin innsats for klubben i forbindelse med 40 års jubileum i 1979